Medlem

Coastgrass

Materiale fra søgræs

Konvertering af et affaldsproblem til en værdifuld naturressource, hvilket skaber fremtiden for biokompositter. Kystgræsbiokompositter er lavet af ålegræs og fornybare bindemidler. Biokompositten leveres i pellets, der kan sprøjtestøbes, ekstruderes eller rotationsstøbes til stive produkter som plastprodukter, der produceres i dag.

Coastgrass-biokompositten er et mere miljøvenligt alternativ til fossilbaseret plast, da det kommer fra vedvarende kilder og kan opfange og holde CO2 i materialet til langtidsholdbare produkter.

 

Adresse
Elektrovej 331
2800 Kongens Lyngby