Medlem

GeoDrilling ApS

GeoDrilling er en af Danmarks mest erfarne når det kommer til projektering og etablering af lodret jordvarme. Vi besidder en masse viden om overfladenær geotermi og tilbyder en række ydelser relateret til lukkede jordvarmeboringer, herunder rådgivning, termisk responstest og selve etableringen af boringerne.Vores medlemskab af CLEAN udspringer af et ønske om at kombinere energiudvinding med oprensning af forureninger. Vi ser et stort potentiale i at insitu-oprensning med elektrolyse, der etableres samtidig med at der laves jordvarmeboringer.


 

Adresse
Skjoldbjergvej 2
6623 Vorbasse