Medlem

GEUS

GEUS er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. GEUS er det nationale geologiske datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning relateret til de geologiske naturværdier.

GEUS’ strategiske fokusområder omfatter blandt andet klimaforandringer og -tilpasninger, grøn omstilling og overvågning, beskyttelse og rensning af grund- og drikkevand.


 

Adresse
Øster Voldgade 10
1350 København K