Medlem

Just-measure ApS

Just-measures mission er at gøre data for vand let tilgængelig via online målinger og data i skyen. Vi arbejder primært med måling af vandkvalitet som fx nitrit og/eller nitrat i såvel boringer, rensningsanlæg, vandløb, søer og minivådområder. men måler også niveau af grundvand samt andre forhold, som sensorer kan måle, datalogger kan opsamle data på og sende til vores Azure platform, hvor målinger kan ses i visualiseret form, videresendes i fx Json format, downloades til Excel eller, der opsættes mail-alarmer for overskridelse af grænseværdi.

 

Adresse
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N