Medlem

Københavns Kommune

Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads med over 45.000 medarbejdere, som alle arbejder på at gøre København til den bedste by at leve og arbejde i samt at besøge. Dette lykkes ved at servicere borgere og virksomheder med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, samt et henblik på at borgere og virksomheder bosætter sig og investerer i byen.

København er Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen. Derfor har Københavns Kommune et stort ansvar samt særlige forpligtelser, som skal ses gennem menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag, og ligeledes være udviklingsorienteret. Ligeledes er Københavns kommune en del af Greater Copenhagen, som dækker 85 kommuner og 4 regioner fordelt henholdsvis i Østdanmark og Sydsverige, hvor vi bl.a. arbejder for et mere integreret arbejdsmarked på tværs af sundet.

Københavns Kommune har en ambitiøs klimaplan og arbejder på at være en klimavenlig by, samt reducere byens CO2-aftryk. Dette vil være med til at forøge livskvalitet, innovation, flere jobs og investeringer i København. Målet er at kombinere vækst, udvikling og livskvalitet med CO2-reduktioner, hvilket blandet andet skal ske ved at reducere antallet af bilet og omstille trafikken til nye drivmidler. I 2020 var CO2-udledningen i København allerede reduceret med 58% i forhold til 2010.

 

Adresse
Rådhuspladsen 1
1550 København