Medlem

Loland Green Solutions

43 års praktisk erfaring med rensning og genbrug af spildevand. Nuværende aktive rensningsanlæg på Victor Vask i Rønne – her renses og genbruges 15 m3 industrispildevand/ døgn.

Det mobile rensningsanlæg til rensning og nedsivning af humanspildevand (8 Pe/døgn, ligeledes placeret på Victor Vask i Rønne.

Udvikler biologiske anlæg til rensning af procesvand og humanspildevand. Det rensede vand kan genanvendes, eller nedsives. Kloakering kan derved undgås. 

Adresse
Albret Wolfsensgade 25
3740 Svaneke