Medlem

Loland Green Solutions

43 års praktisk erfaring med rensning og genbrug af spildevand. Nuværende aktive rensningsanllg på Victor Vask i Rønne – her renses og genbruges 15 m3 industrispildevand/døgn.Det mobile rensningsanlæg til rensning og nedsivning af humanspildevand (8 Pe/døgn, ligeledes placeret på Victor Vask i Rønne.


 

Adresse
Albret Wolfsensgade 25
3740 Svaneke