Medlem

Milva

Milva er det digitale værktøj, der bringer nedrivninger og renoveringer ind i informationsalderen med alle de fordele, der hører til. Milva muliggør en digital og lovpligtig kortlægning af nedrivnings- og renoveringsprojekter og efterfølgende håndtering og fordeling af byggematerialer. Vores digitale arbejdsmetode gør det lettere at udføre miljøscreeninger og frigiver den tid og de ressourcer, der ellers går til lange og uoverskuelige processer. Tunge og rutineprægede arbejdsopgaver bliver systematiserede og forsvinder på grund af automatisering og samtidigt øges kvaliteten af arbejdet i en imponerende grad. Metodeteknikken er i top, og niveauet svinger ikke.

 Som bygherrerådgiver kan du med Milva 

– Foretage miljøkortlægninger af højeste kvalitet

– Eliminere papirarbejde

– Autogenere saneringsvejledninger

– Sætte rene og genanvendelige byggematerialer til salg

– Modtage en færdiglavet rapport efter bare 12 timer

 

Adresse
Den Hvide Facet 1, 1.
7100 Vejle