Medlem

NIRAS A/S

Hvordan bygger man en CO2-neutral juicefabrik? Hvad kræver det at udvide togforbindelserne i det uvejsomme Østnorge? Hvordan bør verdens bedste børnehospital konstrueres? Og hvad skal der til for at beskytte havpattedyr, fisk og fugleliv, når den kommende energiø skal anlægges i Nordsøen? Det er den slags spørgsmål, som NIRAS finder svar på.

NIRAS er en rådgivende ingeniørvirksomhed med stærke markedspositioner i Nordeuropa og globale projektleverancer. Vi arbejder på 7.000 igangværende projekter fra vores 51 kontorer i Europa, Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika. Men uanset hvor i verden du møder os, så arbejder vi med digitalisering, bæredygtighed og kvalitetsrådgivning som hjørnesten.

Vores 2.400 medarbejdere er ikke bare en vigtig del af virksomheden. Vores medarbejdere er NIRAS – fordi det vi sælger, er viden, der skaber bæredygtig fremgang. Vi ansætter mennesker, der står op om morgenen hver dag med den ambition at skabe bedre liv og levevilkår.

Derfor er NIRAS frontløber, når det handler om at realisere målbare fremskridt inden for FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi bakker dedikeret op om verdensmålene, men vores erfaring rækker meget længere tilbage. Faktisk har vi arbejdet med bæredygtighed i mere end 30 år – længe før begrebet opstod.

NIRAS blev grundlagt i 1956. Dengang var Grønland vores primære marked, og rådgivningen var fortrinsvist inden for miljøområdet. I dag arbejder vi i hele verden med forretningsområderne byggeri, infrastruktur, udviklingsbistand, procesindustri, forsyning, miljø samt data, analyse og planlægning.


 

Adresse
Sortemosevej 19
3450 Allerød