Medlem

Nordiq Group A/S

Vore byer står overfor enorme udfordringer for at tilpasses den hastige urbanisering, digitalisering, demografiske udvikling og klimatiske forandringer. Vi forstår nødvendigheden af helhedsorienteret tænkning. I Nordiq Group har vi som mission at skabe de bedst mulige bæredygtige rammer for det moderne liv. Det forsøger vi at gøre ved at bringe arkitektur, planlægning og ingeniørkunst op på et strategisk niveau. Vi har fagligheden med og kombinerer viden fra den hastige urbanisering i Asien med skandinavisk livskvalitet. Vi bestræber os på at udfordre etablerede tankemønstre og at kombinere viden på nye måder.

Vi arbejder med samfundets beslutningstagere og dem der er med til at sikre, at beslutninger bliver bragt til live og implementeres. Vi ønsker at skabe de bedste løsninger i tæt samarbejde med vores kunder, og tror på at det bedste resultat opnås, når man arbejder tæt sammen i hele projektforløbet.

I Nordiq Group beskæftiger vi mere end 40 planlæggere, arkitekter og ingeniører på vores kontorer i København, Beijing (Kina), Holstebro og Aarhus. Vi arbejder for bl.a. kommuner, regioner, forsyninger, entreprenører og udviklere. Vores medarbejdere har kompetencer indenfor Strategi og Proces, Byudvikling, Byggeri, Planlægning og Landskab, GIS og IT samt Vand og Miljø.

 

Adresse
Rentemestervej 23A
2400 København NV