Medlem

ORGANIC FUEL TECHNOLOGY A/S

Organic Fuel Technology gør organisk affald værdifuldt og skaber cirkulære biobrændstoffer, der vil begrænse den globale opvarmning og løse store affaldsudfordringer.Igennem patenterede mikrobølgeløsninger omdanner vores teknologi affald og materialer med lav værdi til højværdi CO2-neutral bioolie og biokul med kulstoflagring gennem en energieffektiv proces.


 

Adresse
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C