Medlem

PurFil Aps

PurFil®️ udvikler, producerer og markedsfører innovative modulerede produktløsninger til isolering og forædling af organiske biprodukter fra landbrug og fødevareindustri UDEN brug af kemikalier.

Vores produkter resulterer i en transformation af aktuelle omkostninger til fremadrettede indtægter ved produktion af CO2-neutrale biobrændsler og gødnings-koncentrater. Dette samtidig med en kraftig reduktion i miljøbelastningen på atmosfære og vandmiljø.

 

Adresse
Blåbærvej 61
5260 Odense S