Medlem

ReFlow ApS

ReFlow er en innovativ miljøteknisk softwarevirksomhed, der leverer livscyklusbaserede beregninger af emissioner. Deres digitale platform, baseret på ISO-standarder og banebrydende teknologi, gør det muligt for deres brugere nemmere at få verificerede livscyklusvurderinger på deres produkter og processer. Ved at bruge en hybrid tilgang, der kombinerer platform og rådgivning, hjælper ReFlow sine brugere med at vurdere og integrere mere cirkulære og vedvarende produktlivscyklusser og end-of-life scenarier. De gør værdikædedekarbonisering lettere ved at give brugerne mulighed for at invitere deres værdikæder til at dele data. ReFlow hjælper virksomheder med at tage datadrevne beslutninger og dekarbonisere på tværs af flere industrier, herunder beklædning, life science, maritim og fremstilling. 

English:
ReFlow is an innovative environmental engineering software company providing lifecycle-based calculations on emissions. Their digital platform, based on ISO standards and cutting-edge technology, makes it possible for their users to more easily get verified lifecycle assessments on their products and processes.  Using a hybrid approach which combines platform and consultancy, ReFlow helps its users to assess and integrate more circular and renewable product life cycles and end-of-life scenarios. They are making value chain decarbonization easier by allowing users to invite their value chains to share data. ReFlow is helping companies make data-driven decisions and decarbonize across several industries including apparel, life science, maritime and manufacturing

 

Adresse
Bryggervangen 55 1. tv.
2100 København Ø