Medlem

RHOV Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har som en af ​​ Danmarks fem regioner det primære ansvar for sundhedsvæsenet og sygehusene, men herudover arbejder regionerne også med regional udvikling omfattende miljø-, klima-, uddannelses- og mobilitetsindsatser. Hovedstadsregionen beboer 1,8 millioner borgere, hvilket gør den til den største region befolkningsmæssigt, men den dækker dog kun 6% af det nationale landareal. Region Hovedstaden ledes af 41 folkevalgte politikere.

Region Hovedstaden har en regional udviklingsstrategi, der udstikker initiativer inden for miljø-, klima-, uddannelses- og mobilitetsindsatsen.

 

Adresse
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød