Medlem

Salix Greentech

Rensning af spildevand i det åbne land- Salix Greentech ApS tilbyder Europas mest miljøvenlige spildevandsrensningsanlæg. Vores patenterede 2. generations pilerensningsanlæg, har som den eneste løsning på markedet 0 % udledning til naturen. Da vi ingen udledning har, betyder det også at vores anlæg opsamler mikroplast, medicinrester, tungmetaller osv.

Så hvis du har du fået påbud om forberede rensning af dit spildevand eller hvis du skal bruge en kloakløsning til dit nybyggede hus, kolonihave, sommerhus mm. så kan vi hjælpe.

Samtidig er vores anlæg også skalerbart, så hvis både dig og din nabo, eller hele din landsby gerne vil have en samlet løsning, så kan vi også hjælpe med det.

 

Adresse
Carlsensvej 4
4600 Køge