Medlem

Saltkraft ApS (Saltpower)

Innovativ energiproduktion fra salt

SaltPower har udviklet en ny, innovativ og bæredygtig teknologi der kan levere CO2-fri og ikke-fluktuerende energi til en lav omkostning, sammenlignet med andre energikilder. Princippet kaldes Pressure Retarded Osmosis (PRO) og SaltPower er de første i verden til at bygge anlæg til kommerciel udnyttelse af teknologien.

Teknologien kan reducere omkostningerne for saltproducenter der udvinder salt med den proces der kaldes solution mining, hvor råvand pumpes til saltformationer i undergrunden, salt opløses og koncentreret saltvand pumpes op. Denne proces benyttes også til at udskylle hulrum (kaverner) i saltformationerne som er ideelt egnet til lagring af gasser som f.eks. naturgas, men i særlig grad er fokus på lagring af brint som kan bruges til at udjævne fluktuationer i fremtidens energisystemer baseret på vedvarende energikilder.

Princippet består i at koncentreret, tryksat saltvand og råvand strømmer på hver side af en semi-permeabel membran, hvorved råvandet bliver tiltrukket af saltet (osmose) og passerer gennem membranen. Hermed bliver den tryksatte mængde vand øget, hvilket man udnytter til at lave energi med en turbine.

 

Adresse
Østager 2
6400 Sønderborg