Medlem

SemperCycle ApS

SemperCycle arbejder med innovative løsninger til at fremme den cirkulære økonomi.

Vi bliver bedre og bedre til at genanvende vores affald, men plastik udgør stadig et stort problem og har lav genanvendelsesgrad. SemperCycle arbejder på metoder til at omdanne plastikaffald, som er svært at genanvende med gængse mekaniske metoder, til råstoffer for produktion af ny plastik.

Det plastikaffald, som ikke bliver genanvendt i dag, bliver typisk sendt til forbrænding, hvorved muligheden for genanvendelse bortfalder. SemperCycle ønsker at fremme bæredygtige og cirkulære løsninger, der kan bidrage til en mere ansvarlig produktion og bortskaffelse af nogle af vores mest gængse materialer.

 

Adresse
Aprilvej 31
2860 Søborg