Medlem

STAC Technology

STAC Technology laver køling baseret på fjernvarme vand. STAC er en forkortelse for Sustainable Thermal Advanced Cooling. Alle vores løsninger til køle- og varmeprodukter er baseret på at bruge vand som kølemiddel for at sikre den renest mulige komfortkøling og fjernkølingsløsninger.

Vores turbine-løsning tilsluttes til fjernvarme-nettet der hvor køle-behovet findes hvilket gør at fjernvarme værkerne kan tilbyde decentral køling og udnytte det eksisterende fjernvarmenetværk f.eks. om sommeren hvor der er minimal brug af netværket. 

 

Adresse
Ryvangs Allé 81, 2.
2900 Hellerup