Medlem

Textile Change

På vej mod en cirkulær fremtid af fibre
Hos Textile Change sigter vi efter at transformere den måde, fibre produceres på. Vi vil bane vejen for en fremtid, hvor tekstiler ikke bliver forbrændt på bekostning af klima og miljø, men i stedet genanvendes til nye råvarer. 

Dagens mode- og fiberproduktion forårsager massiv forurening – og efterspørgslen efter fiber ser kun ud til at stige. Hos Textile Change er vores mål at guide tekstilindustrien ind i en fremtid med ansvarlig brug af ressourcer ved at udvikle ny teknologi til genanvendelse af tekstilaffald.

 

Adresse
Tysklandsvej 7
7100 Vejle