Medlem

TI Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er blandt de stærkeste samarbejdspartnere, når det handler om at udvikle og implementere højteknologiske løsninger i danske virksomheder. Vi er en central partner i at få den grønne omstilling til at ske i virksomhederne indenfor energieffektivisering, materialer og fremtidens fødevarer. Den grønne omstilling kræver teknologisk viden, industriparate testfaciliteter og samarbejde for at nå i mål.

I 2021 har Teknologisk Institut været en aktiv og central partner i udmøntningen af regeringens grønne forskningsstrategi i form af de fire grønne forskningsmissioner – ”innomissions”. Instituttet har søgt 11 projekter i efteråret fordelt på alle fire innomissions. Vi har samtidigt fastholdt positionen som spydspids i at hjemtage vigtig viden og ny teknologi i det gamle Horizon 2020 program og efterfølgeren Horizon Europe. De 19 indsatsområder under Instituttets resultatkontrakt 2021-2024 er alle centrale forudsætninger for udviklingen af markedsrelevante grønne teknologiske services.

Med dette afsæt har Teknologisk Institut i 2021 sat fokus på at styrke den strategiske indsats med at synliggøre Teknologisk Institut som en af Danmarks førende aktører, når det handler om at hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling.

Aktuelt står det danske samfund overfor svære spørgsmål omkring energisårbarhed og grøn omstilling. De politiske ambitioner om alternative energikilder har fået fornyet fokus i både Danmark og EU. Energieffektivisering er kommet højt på dagsordenen i mange danske virksomheder. Nogle virksomheder kan erstatte nuværende gaskedler med enten ren elvarme, en eldrevet varmepumpe eller biomasse. For mere energitunge virksomheder er rejsen mod alternativer til gas mere besværlig og kræver, at vi udvikler nye teknologier. Også her er Instituttet en stærk spiller og vi er med i både EUDP-projekter og et Horizon Europe projekt, hvor vi udvikler og demonstrerer industrielle højtemperaturvarmepumper.

Energieffektivisering er et ud af tre områder, hvor Instituttet i 2021/22 styrker sin positionering som vigtig samarbejdspartner indenfor virksomhedernes grønne omstilling. De to andre områder er materialer og fremtidens fødevarer. For alle tre områder stiller vi en genvej til rådighed for danske virksomheder i form af kompetencer samt udstyr til udvikling og test af grønne teknologiske løsninger.

Samarbejde er omdrejningspunktet på Teknologisk Institut. Vi tror, innovation kommer ved at kombinere de mange fagområder og kompetencer vi har – til glæde for virksomhederne. Ved at være ambitiøse og stille os til rådighed på vigtige samfundsdagsordener, kan vi hjælpe flere til mere. Samtidig stræber vi efter at tiltrække de bedste medarbejdere og bevare vores flotte placering som et af de mest attraktive steder at arbejde i Danmark.

Danske virksomheder har brug for en troværdig videnspartner, som kan ruste dem til mødet med komplekse teknologiske udfordringer. Teknologisk Instituts agenda er derfor mere aktuel og relevant end nogensinde før: Teknologi for et bedre samfund.

 

Adresse
Gregersensvej 1
2630 Taastrup