Medlem

Unisense Environment

I 2014 lancerede Unisense Environment vores N2O Wastewater Sensor. Dengang og nu arbejder vi for at rensningsanlæg kan reducere deres klimaaftryk ved at måle og styre lattergasemissioner. Online målinger af N2O i realtid gør det muligt for operatørerne at se resultatet af deres handlinger direkte i anlæggets styresystem.

Mange andre faktorer påvirker udledningen af drivhusgasser, f.eks. anlæggets størrelse og konstruktion, spildevandets sammensætning, vejret og sæsonudsving. Derfor er dataindsamling fra robuste og præcise sensorsystemer afgørende for at reducere klimapåvirkningen. 

KN2Owledge
Danmark går forrest med overvågning og styring af N2O fra spildevand. Dette er delvist drevet af ny lovgivning,  der træder i kraft i 2025 og stiller krav til spildevandsanlæggene om at reducere lattergas. Samme år forventer den danske vandsektor at bidrage positivt til klimaet. Dette er kun muligt gennem det tætte samarbejde i en ambitiøs vandsektor, hvor forsyningsselskaber, rådgivere, offentlige myndigheder og producenter arbejder sammen.

N2O Wastewater System
N2O Wastewater System hjælper dig med at forstå og dokumentere de biologiske processer, der fører til dannelse og emission af lattergas. Når du har installeret systemet, kan du få realtidsdata fra sensoren direkte i dit anlægs styresystem. Så du vil være i stand til at overvåge og styre N2O-udledning fra dit rensningsanlæg.

Få mere at vide på www.unisense-environment.com.

 

Adresse
Langdyssen 5
8200 Aarhus N