Medlem

VIA University College

VIA University College er Danmarks næststørste Professionshøjskole med mere end 18.500 fuldtidsstuderende dækkende hele Region Midtjylland. VIA udbyder mere end fyrre uddannelser med fokus på professionel praksis inden for områder som sundhed, undervisning, socialpædagogik, teknologi, business og design.

Ud over de fuldtidsstuderende har VIA årligt cirka 20.000 tilmeldte deltagere på vores efteruddannelser, hvilket gør VIA til den største udbyder i Nordeuropa af faglig udvikling af praktikere.

VIAS syv forskningscentre med mere end 500 forskere underbygger ambitionen om at være en forskningsbaseret professionshøjskole og er med til at sikre, at vores uddannelser er baseret på den nyeste viden. VIA’s syv forskningscentre forsker inden for følgende hovedområder: Sundheds- og velfærdsteknologi, Ledelse, organisation og samfund, Kreative erhverv og professioner, Innovation og entreprenørskab, Pædagogik og uddannelse, Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis samt Byggeri, energi vand og klima.

VIA’s forskningsaktiviteter og uddannelsesprogrammer udvikles i tæt samarbejde med arbejdsgivere – virksomheder, kommuner, regionale, nationale og internationale institutioner.

Vores styrke ligger i at kombinere state-of-the-art forsknings- og læringsmiljøer med deres forståelse af praksisrelaterede udfordringer, potentialer og effekt.

 

Adresse
Hedeager 2
8200 Aarhus N