Medlem

Watercare ApS

WaterCare er en dansk produktionsvirksomhed, der har specialiseret sig i produkter til forbedring af miljøet i de danske fjorde, vandløb og andre recipienter.

I en tid med stadigt større fokus på vandmiljøet finder vi det hos WaterCare naturligt at beskæftige os med produkter, som kan rense spilde- og overfladevand.

Herudover hjælper WaterCare’s regnvandsanlæg med at spare på de vandressourcer, som vi har fået tildelt.

 

Adresse
Stejlebjergvej 14
5610 Assens