IPU

Region: HovedstadenType: Virksomhed

IPU er et teknologiudviklingshus med stærke relationer til forskningsmiljøerne på DTU. Vi bringer vores spidskompetencer indenfor avanceret overflade- og materialeteknologi, modellering af termiske processer og intelligente systemer i spil i forhold til proces- og produktudvikling f.eks. indenfor optimering af køleprocesser, plastsortering, oprensning af flyveaske eller oparbejdning af kasserede solcellepaneler.