Energy Innovation Cluster

Region: NordjyllandType: Andre

Vindenergi er en markant dansk styrkeposition både forskningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Energy Innovation Cluster understøtter Danmarks arbejde inden for grøn vækst og energiproduktion med vægt på offshore og onshore vindenergi.

Energy Innovation Cluster arbejder blandt andet med innovation indenfor logistik, installationsprocesser, service og vedligehold (O&M), fundamenter, mølleteknologi, elektrisk infrastruktur og miljøbeskyttelse.