Region Midtjylland

Region: MidtjyllandType: Offentlig

Region Midtjylland arbejder med jordforurening, der kan have stor betydning for den enkelte borger og for samfundet.

Vi beskytter bl.a. børneinstitutioner, boliger og grundvandet samt overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder i regionen mod følgerne af jordforurening. Derfor arbejder vi tæt sammen med borgere, virksomheder og institutioner.

Undersøgelser og afværge på forurenede grunde er en kerneopgave i den miljø- og sundhedsprioriterede indsats i Region Midtjylland.

Desuden er fokus på forhandlinger med staten om økonomien på jordforureningsområdet, arbejdet med Cheminovas forureninger på Harboøre Tange (nye og gamle), oprensning af grundvandsforurening ved Boulstrup, opsporing af pesticidpunktkilder i Homå og samarbejde med vidensinstitutioner.