PlanEnergi

Region: NordjyllandType: Virksomhed

PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for anlægs- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi, blandt andet:

  • Kraftvarmeværker, biogasanlæg, solvarmeanlæg, varmepumper og sæsonvarmelagre
  • Besparelser inden for vand-, varme- og elforbrug
  • Kampagner for energibesparelser og solvarme
  • Affald og genanvendelse
  • Undervisning i energiplanlægning og miljøledelse
  • Planlægning for vindmølleprojekter