Agrifarm A/S

Region: MidtjyllandType: Virksomhed

Miljørigtig husdyrproduktion:
Luftrensning med Agri AirClean fra stalde og biogasanlæg. Luften renses for 91% ammoniak og 83% lugt.

AgriManure er et fuldautomatisk gyllesystem hvor gyllen automatisk udsluses en gang om ugen. Herfra kan den køres direkte til et biogas anlæg. Gyllen som udsluses via dette system indeholder op til 80% mere metan end gylle, der sluses ud på traditionel vis.

Ren luft i stalden, mindre ammoniak, lavt energiforbrug og optimal logistik er blandt de mange fordele vi tilbyder med vores Agrifarm Koncept stald. I gennemsnit opsamles 75% ammoniak- og 60% lugt fra stalden. Når Agri AirClean luftrenseren kobles sammen med Agrifarm Koncept stalden giver det en særdeles miljørigtig løsning til husdyrproduktion.