Ammongas A/S

Region: HovedstadenType: Virksomhed

Opgradering af biogas , luftrensning og ammoniakfjernelse fra luft og vand.
Ammongasanlæg producerer p.t. 3/4 af det biogas der opgraderes i Danmark, hvilket dækker 10% af Danmarks naturgasforbrug.
Ammongasanlæg har en oppetid på 99% af året, inkl. planned service, og taber kun 0,04 % af metanen.