Cir-Tech A/S (Tidl. AL-2 Agro A/S)

Region: SyddanmarkType: Virksomhed

Cir-Tech A/S er leverandør at kundetilpassede løsninger til biogasanlæg, landbrug og anden industri inden for separation og behandling af biomasse, restprodukter og næringsstoffer, så disse kan indgå i den cirkulære økonomi på en bæredygtig måde.