Coastgrass ApS

Coastgrass oparbejder ålegræs fra de danske strande, så det kan bruges som additiv i plast produkter og dermed erstatte op mod 70% plastik med ålegræs.