Convert

Region: MidtjyllandType: Virksomhed

Convert upcycler affalds- og biofraktioner til nye bæredygtige materialer indenfor tekstil-, møbel- og byggeindustri.
Vi har en patenteret teknologi der giver os mulighed for at processen op til 1 tons materiale per time.
Convert A/S er etableret som et Joint Venture mellem Kvadrat og Møllerup Gods.
Produktionen foregår i Danmark.