Danish Fluid Bed Technology ApS (DFBT)

Region: SjællandType: Virksomhed

DFBT er et én-mands selskab , der primært søger at fremme kommercialiseringen af selskabets mere end tyve år gamle lavtemperatur-pyrolyse- og forgasningsbaserede opfindelse, “LT-CFB forgasseren” (af Ørsted kaldet “Pyroneer”). Formålene kan være:
a) miljøvenlig disponering af organiske restprodukter med effektiv og regulerbar produktion af el, varme, VE-brændstoffer og biokoks i økonomisk rationel skala,
b) recirkulation af termisk oprensede næringsstoffer, inkl. vandmiljøbeskyttende og importbehovsbegrænsende regional omfordeling af lokalt overskydende fosfor.