Danish National Metrology Institute (DFM)

Region: Hovedstaden

DFM er Danmarks Nationale Metrologiinstitut samt et af de 7 GTS-institutter i Danmark. Vi besidder den højeste målekompetence i Danmark inden for en række centrale målestørrelser.

Som Nationalt Metrologiinstitut består vores primære aktiviteter af:

  • Opbygning og vedligehold af den danske, metrologiske infrastruktur ved realisering og udbredelse af sporbarhed på højeste niveau.
  • Deltagelse i det globale metrologisamarbejde, f.eks. ved udvikling og nyttiggørelse af det globale SI enhedssystem gennem forskningssamarbejde og vidensudveksling.
  • Udvikling af målekompetencer af særlig betydning for danske virksomheder og danske myndigheder.
  • Deltagelse i forskningsprojekter i tæt samarbejde med danske universiteter og dansk industri.

DFM yder en lang række services til private og offentlige virksomheder og myndigheder inden for områder, som har tilknytning til metrologi og akkreditering. Hvert år tilbyder vi nye og forbedrede services, som bunder i forskning inden for områder af den fundamentale metrologi, som har særlig betydning for virksomhederne. Derudover får virksomhederne adgang til sporbare målinger og referencematerialer gennem etablering og opretholdelse af nationale primær- og referencenormaler. Med henblik på at sikre kvaliteten og den gensidige anerkendelse af kalibrering og prøvning udført i Danmark blandt Danmarks internationale handelspartnere, har DFM fokus på samarbejde med laboratorier, industri og myndigheder. DFM formidler viden om metrologi til virksomheder og myndigheder blandt andet gennem undervisning og konsulentydelser.