DJ Miljø og Geoteknik

Region: HovedstadenType: Virksomhed

DJ Miljø & Geoteknik udvikler innovative og effektive løsninger til håndtering af forurenet jord med bæredygtige in-situ metoder. Vi har i et cirkulær økonomisk innovationssamarbejde udviklet vores ressourcekortlægningsværktøj om upcycling af byggematerialer, og udvikler bl.a. en model til vurdering af muld som biofilter for miljøfremmede stoffer.