Epic Air Tech

Region: Hovedstaden

EPIC Air Tech ApS (EPIC) udvikler og markedsmodner en innovativ teknologi til rensning af indendørs luft der i høj grad differentierer sig fra eksisterende løsninger på markedet.

Den patenterede teknologi er baseret på atmosfærisk kemi og muliggør en markant forbedring af indendørsluftkvaliteten i forhold til nuværende løsninger på markedet samtidigt med at det samlede energiforbrug reduceres og der derved opnås en signifikant reduktion af udledt CO2 fra bygningens HVAC-anlæg (Heating, Ventilation and Air Conditioning).