Genvand ApS

Region: MidtjyllandType: Virksomhed

Genvand arbejder primært med opsamling og genbrug af regnvand og rensning af drikkevand.

Vi har været og er, en del af nogle spændende projekter:
–SDU Esbjerg vanding af 8x12m grøn væg (afsluttet)
– Frode Lauersen Opsamling af regnvand til brug for rengøring. Åstorp Sverige (afsluttet)
– Himmerland Multihal Jysk (under projektering)
–Randers tegl Vindø tegl; Opsamling til produktion (under projektering)
– ØSB lagertanke til vand til produktion Betonproduktion (under produktion)