Grant2green ApS

Region: Hovedstaden

GRANT2GREEN sikrer projektfinansiering fra danske og europæiske programmer, fx EIC Accelerator, Innovationsfonden, EUDP og MUDP.