Green and Blue Environmental

Region: Hovedstaden

Vi er et multidisciplinært start-up firmahold, der leverer konsulentydelser til en række sektorer med hensyn til inkludering af meteorologiske data i beslutningsprocessen for tilpasning til klimaændringer.

GBE fokuserer på at bruge og udvikle innovative metoder til at kvantificere effekter og yde rådgivning til løsninger inden for klimatilpasning og afbødning. Vores styrke er brugen af præcise, kvantitative metoder og modelleringsværktøjer til at identificere problemer, risici og deres løsninger. Vi er innovatører, når det kommer til at definere målindikatorer for at sikre, at klimaindsatsen tager den rigtige vej. Vi udvikler innovative metoder til at integrere klimamodelleringsdata i forretnings- og beslutningstageres processer for at forbedre klimaresiliens og spore fremskridt i klimaindsatsen.

Vi er ved at udvikle en ny teknologisk softwareløsning, hvor meteorologiske data vil være mere tilgængelige for at give oplysninger om klimaændringer for at evaluere risici og sårbarheder ved forskellige aktiver og virksomheder.