Herning Vand

Region: MidtjyllandType: Virksomhed

Herning Vand er et forsyningsselskab, som sikrer sundt vand drikkevand for ca. 18.000 husstande. Tilsvarende sikre vi rensning af spildevandet for ca. 35.000 husstande i Herning Kommune.

Vi mener, at vi kan øge værdiskabelsen ved at indgå lokale, regionale og nationale partnerskaber.
Vi tænker meget “ringe i vandet” som et symbolsk udtryk, der fortæller, at vi gør en indsats for at øge bevidstheden om betydningen af verdensmålene.