IC – Meter ApS

Region: HovedstadenType: Virksomhed

Indoor Climate Meter (IC-Meter) måler, visualiserer og analyserer indeklima i et rum eller en bolig. Konceptet består af en måler, en server-løsning og en APP/Website. Måleenheden (IC-Meter) leverer præcise målinger af temperatur, fugt og, som noget nyt i konsumentmarkedet, CO2.

IC-Meter er et generisk og globalt produkt da:

  • De termodynamiske love gælder i alle lande
  • Vejrprognoser overholder nogle internationale standarder
  • Internet er klodens foretrukne kommunikationsform.

Kombineret med en ekstern energimåler, f.eks. fra et elselskab eller IC-Meter’s “digitale oliemålere” kan energiforbruget fjerndiagnosticeres og fordeles på klimaskærm, luftskifte og varmt brugsvand, ligesom solens varmebidrag kan estimeres.

Læs mere på www.ic-meter.com og se målinger og rapporter for en række bygninger i Europa.