Lesni A/S

Region: SyddanmarkType: Virksomhed

Et løfte om ren luft!
LESNI A/S projekterer, leverer og installerer højteknologiske luftrensningsanlæg til den industrielle sektor, især produktionsvirksomheder.
LESNI's luftrensningsanlæg fjerner generende lugte, giftgasser, VOC baserede opløsningsmidler, støv og aggressive gasser.