LOLAND GREEN SOLUTIONS

Region: Hovedstaden

43 års praktisk erfaring med rensning og genbrug af spildevand. Nuværende aktive rensningsanllg på Victor Vask i Rønne – her renses og genbruges 15 m3 industrispildevand/døgn.

Det mobile rensningsanlæg til rensning og nedsivning af humanspildevand (8 Pe/døgn, ligeledes placeret på Victor Vask i Rønne.