NATOUR ApS

Type: Virksomhed

NATOUR Climate, Research, Development & Design er en arkitektvirksomhed, som er specialiseret i tværfaglige udviklingsprojekter, klimatilpasning, kystsikring og stormflodssikring, naturgenopretning, helhedsplaner, kvalitet-udvikling af by- og landskabsrum, landskabsprojektering, landskabsindpasning af tekniske anlæg, procesledelse og mere traditionel byplanlægning.

Tegnestuen udvikler stedsspecifikke løsninger, hvor de fysiske anlæg udformes og integreres med henblik på at opnå et harmonisk samspil mellem by, landskab og anlæg. Den gode stedsspecifikke løsning kræver en hensyntagen til stedets egenart og landskab, samt en præcis og velovervejet tilgang til anlæggets tekniske krav og design.

NATOUR tilbyder en rådgivning, hvor der er fokus på at skabe mest mulig værdi for de ressourcer der investeres, og sammen skabe enkle, robuste og smukke relationer, projekter, planer og anlæg.

Hos NATOUR Climate, Research, Development & Design ved vi, at det gode resultat kræver godt samarbejde. Derfor arbejder vi tæt sammen med bygherren, fagteknikere og specialister for at afdække opgavens problemstillinger, og sammen opnå det bedste resultat.