NIHAX IVS

Region: HovedstadenType: Virksomhed

NIHAX IvS blev startet med en ide om at håndholdte sensorer skulle kunne bruges af enhver. Vi designede derfor bindeledet mellem din sensor og din smartphone, tablet & PC. Med intuitiv software kan alle fra garvede teknikere til elever i folkeskolen komme i gang med at måle.
Senest er vi gået ind i overfladevands remediering, med en innovativ teknik til rensning af søer.
Et passivt system af metal elektroder vil kunne vbinde fosfor i sedimentet og hæmme eutrofiering, nedbryde forurening som olie, og mindske methan og fosfor dannelse.