NIRAS A/S

Region: HovedstadenType: Virksomhed

NIRAS løser rådgivningsopgaver inden for en lang række områder. Tilgangen er den samme på store, komplekse opgaver som på små, specialiserede løsninger. Arbejdet er altid tværfagligt og helhedsorienteret, og holdet bag består derfor af højt specialiserede medarbejdere med meget forskellig baggrund. Sådan sikres målet om at levere værdiskabende og bæredygtige løsninger.

NIRAS løser både lokale og globale udfordringer og er en international virksomhed med kontorer i Europa, Afrika og Asien. Blandt andet inden for vandsektoren, miljøområdet og udviklingsbistand er NIRAS en ledende instans, og målet er klart: Velfungerende bygninger, bæredygtigt miljø og dynamisk infrastruktur.