PileByg as

Region: Nordjylland

PileByg er professionel udvikler og leverandør af Nature Based Solutions for klimatilpasning; dansk produktion og design af facader, interiør og afskærmning; eksempelvis klimastøjskærme (støj & LAR i ét), biologisk kystsikring og klimaskove.