QLIMATES – Your CLEAN AIR Partner

Region: Hovedstaden

QLIMATES – Your CLEAN AIR Partner arbejder med måling og reduktion at støv og partikler i bygninger, produkter og processer.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds udfordringer og finder en tilpasset løsning der passer til virksomheden og det hele dokumenteres med før- og eftermålinger, tracking og monitorering.

Med bredt og dybt kendskab til målemetoder, støvbinding og luftrensning, hjælper vi virksomheder med at sætte deres egen AIRGENDA