R&R Consult

Region: NordjyllandType: Virksomhed

Hos R&R Consult har vi mere end 25 års erfaring inden for termo- og fluiddynamik og Computational Fluid Dynamics (CFD).

CFD er en gren indenfor ingeniørfaget, som primært beskæftiger sig med simulering, kortlægning og evaluering af flow, temperatur og materialetransport i maskiner og udstyr inden for produktion, proces og transport.

Vi bruger dagligt vores specialiserede viden til at hjælpe vores kunder med den grønne omstilling ved at optimere strømninger med gas, væsker eller blandinger med og uden partikler i deres produkt eller proces.

En grundig CFD analyse kan hjælpe med at kortlægge og visualisere f.eks. trykudvikling, flowfordeling og ydeevne. CFD analysen giver information og forståelse af driftsforhold, som ellers ville være svært at opnå. Analysen giver et solidt grundlag for at gennemføre grundårsagsanalyser, lave geometriske opgraderinger og optimere driften.