Skybrudskompagniet ApS

Region: SyddanmarkType: Virksomhed

Skybrudskompagniet er producent og forhandler af produkter til storm- og skybrudssikring. Vi leverer produkter af højeste kvalitet, samt kompetent rådgivning. Vores løsninger sikrer parcelhuse, boligblokke og erhverv mod vandskader forsaget af returløb fra kloakken eller indtrængende overfladevand i forbindelse med stormflod