Stjernholm A/S

Region: MidtjyllandType: Virksomhed

Stjernholm indtager en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg, i kloaksystemer og på vandværker i hele landet.

Vi bruger den nyeste viden aktivt og arbejder løbende med at bringe ny, brugbar viden ind i vores løsninger.

Vores fokus er: Der skal være håndgribelige og målbare fordele for kunden i de løsninger, vi tilbyder. Investeringen skal kunne betale sig – og vi opererer typisk med en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 5 år på nyinvesteringer.

Det skal være let at være kunde hos Stjernholm.

Hos Stjernholm er vi altid med, når der sker noget i branchen. Du møder os på messer, udstillinger, kurser og i medierne. Vi inviterer desuden selv til erfaudveksling for både folkene i driftsafdelingerne og for rådgivere.

Stjernholm A/S vil bidrage aktivt til opfyldelse af renseanlæggenes KPI’er og lover kunderne bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter: TOC, Miljø og CSR